Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Απόπειρα βιασμού από Βάραγγο το 1034 επί Μιχαήλ Δ’ Παφλαγώνος.

Απόπειρα βιασμού από Βάραγγο  το 1034 επί Μιχαήλ Δ’ Παφλαγώνος.

Σ’ αυτόν τον χρόνο συνέβη ακόμα ένα γεγονός που αξίζει να το πούμε. Κάποιος από τους Βαράγγους που είχαν σκορπισθεί στων Θρακησίων το Θέμα, για να ξεχειμωνιάσουν, συνάντησε στην ερημιά κάποια γυναίκα ντόπια και προσπαθούσε να της κλέψει την αγνότητα. Αλλά επειδή δεν την κατάφερε με λόγια και ήδη έβαζε και βία, εκείνη ετράβηξε του ξίφος του, εκτύπησε εις την καρδιά τον βάρβαρο κι ευθύς νεκρό τον έρριξε.Όταν διαδόθηκε το νέο στα περίχωρα, αφού μαζεύθηκαν οι Βάραγγοι , πρώτα εβράβευσαν με ένα στεφάνι την γυναίκα, παραχωρώντας εις αυτήν και όλη την περιουσία του βιαστού. Έπειτα έρριξαν άταφον εκείνον, καθώς ορίζει ο νόμος για αυτούς που εγκληματούν.
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ, εκδόσεις Μίλητος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου