Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Ο Βασίλειος φονεύει μέγα λύκο

Ο Βασίλειος φονεύει μέγα λύκο.Επί Μιχαήλ Γ' π.870.


Και όταν κάποτε πήγαν για κυνήγι κοντά στο Φιλοπάτιο, προπορευόταν από τον βασιλιά ο πρωτοστράτωρ έφιππος, έχοντας στη ζώνη περασμένο το βασιλικό βαρδούκιο.Οι πάντες όμως κάποια στιγμή ανησύχησαν κι εκραύγασαν όταν από το δάσος υπερμεγέθης λύκος εξεπρόβαλε. Όρμησε τότε ο Βασίλειος εναντίον του και του έριξε το βασιλικό βαρδούκιο. Πέτυχε το θηρίο στου κεφαλιού τη μέση και το έκοψε στα δύο.Και ο καίσαρ, πίσω από τον βασιλιά ακολουθώντας ως συνήθως και βλέποντας το γεγονός λένε πως είπε μυστικά σε έναν από τους γνωστούς του : «νομίζω, φίλε μου, ότι ο άνθρωπος αυτός θα καταστρέψει πλήρως τη γενιά μας».
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ, εκδόσεις Μίλητος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου