Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Οι δαίμονες του Έλους.

Οι δαίμονες του Έλους. Πελοπόννησος ,22 Μαΐου 878 επί Βασιλείου Α’.

''Ο Αδριανός για το συμβάν πληροφορήθηκε ως εξής.Υπάρχει εκεί στην Πελοπόννησο ένας τόπος που το όνομά του είναι Έλος, γιατί είναι γεμάτος από δένδρα.Σε αυτόν τον τόπο είχε καταυλισθεί και των Ρωμαίων το ναυτικό.Μια νύκτα λοιπόν άκουσαν οι βοσκοί τους δαίμονες που κατοικούν εκεί μέσα στα σύδενδρα να κουβεντιάζουν μεταξύ τους και να λένε πως η Συράκουσα αλώθηκε και εκ θεμελίων καταστράφηκε την προηγούμενη ημέρα.Η είδηση πέρασε από το ένα στόμα στο άλλο κι έφτασε στον Αδριανό.Τότε κι αυτός εκάλεσε κοντά του τους βοσκούς κι αφού το πράγμα εξέτασε πολύ, βρήκε πως οι διαδόσεις από τα λόγια εκείνων βεβαιώνονται.Θέλησε όμως και ο ίδιος να ακούσει με τα αυτιά του τα λεγόμενα.Πήγε λοιπόν στον τόπο αυτό μαζί με τους βοσκούς, κι αφού δια μέσου αυτών ερώτησε τους δαίμονες, άκουσε ο ίδιος πως ήδη η Συράκουσα αλώθηκε.Ανησυχία και λύπη τον κατέβαλλε,αλλά και πάλι συνερχόταν κι εύρισκε παρηγοριά στη σκέψη,ότι δεν πρέπει να πιστεύει σε λόγια δαιμονίων απατηλά.Στο μεταξύ σημείωσε την ημέρα που έγιναν αυτά.Μετά από δέκα ημέρες ήλθαν από τους φυγάδες μερικοί που ανήγγειλαν τη συμφορά που είχε συμβεί.''

-Η άλωση των Συρακουσών από τους Άραβες έγινε στις 21 Μαΐου 878 μετά από πολιορκία 9 μηνών.-


ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ, εκδόσεις Μίλητος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου