Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

Το ενδιαφέρον του καίσαρος Βάρδα για τις επιστήμες.

Το ενδιαφέρον του καίσαρος Βάρδα για τις επιστήμες.επί Μιχαήλ Γ',δεκαετία 860.

« Ο καίσαρας Βάρδας έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τις επιστήμες, αν και πολλές από τις ενέργειές του προς την κατεύθυνση αυτή είχαν ως κίνητρο την επίδειξη. Συγκέντρωσε, λοιπόν, σοφούς στο ανάκτορο της Μαγναύρας, εκ τα των οποίων άλλοι ήταν φιλόσοφοι και μαθηματικοί, άλλοι αστρονόμοι και άλλοι φιλόλογοι, και τους εγκατέστησε εκεί με την εντολή να διδάσκουν τους φοιτητές τους δωρεάν. Και τόσο μεγάλη ήταν η μέριμνά του για τα θέματα αυτά , ώστε διόρισε τον μεγάλο φιλόσοφο Λέοντα διδάσκαλο της Φιλοσοφίας, τον μαθητή του Θεόδωρο τον διόρισε διδάσκαλο της Γεωμετρίας, τον Θεοδήγιο της Αστρονομίας και τον Κομητά της Γραμματικής. Σε όλους αυτούς δινόταν ικανοποιητική βασιλική χορηγία. Επιπλέον ο Βάρδας κάθε τόσο σύχναζε εκεί και παρακολουθώντας την ικανότητα και την πρόοδο όλων των φοιτητών έτρεφε χρηστές ελπίδες, ενώ με τις ανταμοιβές έκανε τους καθηγητές τους πιο πρόθυμους προς τον σκοπό αυτό. Έτσι η αρχική προσπάθεια του Βάρδα απέδωσε και αποδίδει καρπούς μέχρι σήμερα και διατηρεί το όνομά του ανεξίτηλο στη μνήμη μας.»
ο Λέων ο Φιλόσοφος από τη Χρονογραφία του Ιωάννη Σκυλίτση.

Ιωσήφ Γενέσιος Περί Βασιλειών,Βασιλειών Δ΄,Περί Μιχαήλ Υιού Θεοφίλου,17 ,εκδόσεις Κανάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου