Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

Η απόπειρα του Ρωμανού να δηλητηριάσει τον πατέρα του.

Η απόπειρα του Ρωμανού να δηλητηριάσει τον πατέρα του.

«Και ο Ρωμανός, ο γυιός του βασιλέως Κωνσταντίνου , αφού ήδη πλησίασε την ώριμη ηλικία (21 ετών) , δεν άντεχε να βλέπει να έχει τη διοίκηση του κράτους ο πατέρας του και σκέφθηκε από τη μέση να τον βγάλει δηλητηριάζοντάς τον. Και είχε γνώση του ζητήματος αυτού η ταβερνιάρισσα γυναίκα του. Ενώ λοιπόν επρόκειτο να πιεί ο Κωνσταντίνος κάποιο φάρμακο, αυτοί το ανακάτεψαν κρυφά με δηλητήριο και παρεπλάνησαν τον τραπεζοκόμο τον Νικήτα, ώστε στον βασιλιά να το προσφέρει. Και τη στιγμή που επρόκειτο εκείνος να το πάρει, καθώς ήταν μπροστά στις θείες εικόνες αφημένο, είτε από κάποια σύμπτωση, είτε και με τη θέλησή του εγλύστρισε και από το υγρό το περισσότερο σκορπίσθηκε. Ο Κωνσταντίνος ήπιε αυτό που έμεινε, αλλά αποδείχθηκε ανενεργό και ανώφελο γιατί τη δραστηριότητά του έχασε, αφού είχε απομείνει τόσο λίγο. Αλλά και έτσι ο Κωνσταντίνος μόλις και μετά βίας επέζησε, καθώς το δηλητήριο στον πνεύμονά του επέδρασε και τον αρρώστησε άσχημα.»Χρονογραφία Ιωάννης Σκυλίτσης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ, εκδόσεις Μίλητος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου