Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

Οι πριγκίπισσες επισκέπτονται τη γιαγιά τους.

Οι πριγκίπισσες επισκέπτονται τη γιαγιά τους.

''Κι αφού η Θεοδώρα με το βασιλικό διάδημα στέφθηκε, τιμήθηκε και η μητέρα της Θεοκτίστη ως πατρικία και ζωστή. Αυτή λοιπόν η Θεοκτίστη καλούσε εις το σπίτι της, που ήταν κοντά στο μοναστήρι των Γαστρίων , τις θυγατέρες της Θεοδώρας’ ήταν αυτές πέντε στον αριθμό: η Θέκλα, η Άννα, η Αναστασία, η Πουλχερία και η Μαρία. Εκεί με δώρα διάφορα, με τα οποία κερδίζεται η γυναικεία φύση, φιλοξενούσε τα κορίτσια και παίρνοντάς τα κατά μέρος θερμοπαρακαλούσε να μην υποχωρούν και σαν γυναίκες που ήσαν να ενδίδουν, αλλά με θάρρος ανδρικό να οπλίζονται και σκέψεις άξιες και πρέπουσες να κάνουν . Κατά το μητρικό γάλα που εθήλασαν ,με βδελυγμία να απορρίπτουν την πατρική αίρεση και να φιλούν των θείων εικόνων τις μορφές. Και συνάμα έβαζε εις τα χέρια τους εικόνες που τις κρατούσε μέσα σε κιβώτιο κι έθετε αυτές στο πρόσωπό τους και στα χείλη για να αγιασθούν και να γεννήσει την αγάπη τους για αυτές.
 Η Θέκλα, Άννα, Αναστασία, Πουλχερία και Μαρία επισκέπτονται τη γιαγιά τους Θεοκτίστη.από τη Χρονογραφία του Ιωάννη Σκυλίτση.

Κάνοντας έτσι διαρκώς και στις εγγονές της ανάβοντας τον πόθο των εικόνων δεν ξέφυγε της προσοχής του Θεοφίλου που έμαθε, ποιο δώρο από τη γιαγιά σε αυτές είχε δοθεί και ποιο έργο άξιο ευγνωμοσύνης είχε γίνει . Οι μεγάλες θυγατέρες έχοντας σταθερό το φρόνημα ήξεραν να αποφεύγουν του Θεοφίλου τους ελέγχους ωσάν απλά εμπόδια. Η Πουλχερία όμως, η πιο μικρή στην ηλικία, φανέρωνε της γιαγιάς της τα καλοπιάσματα και τα πολλά κεράσματα, προσθέτοντας ακόμη και των σεπτών εικόνων την προσκύνηση. Ύστερα έλεγε με αφέλεια ότι νινιά πολλά έχει η γιαγιά μέσα στο κιβώτιο «και αυτά μετά το φίλημά μας βάζει επάνω στο κεφάλι και στα πρόσωπα».
Από αυτά ο βασιλιάς εμάνιαζε , αλλά και κάτι πιο δραστήριο να πράξει δεν μπορούσε από ευλάβεια και σεβασμό προς τη γυναίκα του. Μα πιο πολύ εμποδίζετο από την παρρησία που είχε, γιατί στα φανερά τον έσκωπτε, ελέγχοντας για τους συχνούς διωγμούς των ομολογητών και για την δηλωμένη του αίρεση, κι ήταν η μόνη που λίγο έλειπε να κάνει την απέχθεια φανερή που όλοι απέναντί του αισθάνονταν. Έτσι το μόνο που έκανε ο Θεόφιλος ήταν να εμποδίζει τις επισκέψεις των κοριτσιών στη Θεοκτίστη.''
Ο Θεόφιλος και η Θεοδώρα. από τη Χρονογραφία του Ιωάννη Σκυλίτση.

Χρονογραφία Ιωάννης Σκυλίτσης, Θεόφιλος, εκδόσεις Μίλητος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου