Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Μεταφορά της τιμίας χειρός του Προδρόμου στην Κωνσταντινούπολη.

Μεταφορά της τιμίας χειρός του Προδρόμου στην Κωνσταντινούπολη.

«Στον ίδιο τον καιρό ήλθε στη Βασιλεύουσα από την Αντιόχεια το τίμιο χέρι του Προδρόμου, που το έκλεψε ένας διάκονος με το όνομα Ιώβ . Και όταν έφθασε αυτό στη Χαλκηδόνα, ο βασιλιάς απέστειλε το πλοίο του και το έφερε στα ανάκτορα με συνοδεία επίσημη εκ μέρους της συγκλήτου. Ήταν εκεί κι ο πατριάρχης Πολύευκτος , που είχε βγεί με όλο το κλήρο και με κεριά, λαμπάδες και θυμιάματα.»


Χρονογραφία Ιωάννης Σκυλίτσης , Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος, εκδόσεις Μίλητος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου