Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Η γεωργία και ο στρατός συνιστούν το Έθνος μας.

Η γεωργία και ο στρατός συνιστούν το Έθνος μας.

«Φροντίδα του στρατηγού πρέπει να είναι το να μην αδικούνται από τους στρατιώτες οι πλησιόχωροι υποτελείς σε εμάς και ειδικότερα οι γεωργοί .Διότι νομίζουμε ότι δύο απασχολήσεις συνιστούν και ασφαλίζουν το έθνος μας. Η γεωργική, τρέφουσα και αυξάνουσα τους στρατιώτες και η στρατιωτική προστατεύουσα και ασφαλίζουσα τους γεωργούς. Τα άλλα επιτηδεύματα έρχονται σε δεύτερη σημασία. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να λαμβάνεται πάντοτε επιμέλεια και φροντίδα υπέρ αυτών, γιατί οι στρατιώτες καλώς διατρεφόμενοι ανδραγαθούν , και ευμενώς προς αυτούς διάκεινται, οι γεωργοί .»


Τακτικά Λέοντος ΣΤ’ του Σοφού .Βιβλίο Α΄,Κεφάλαιο ΙΑ΄,11, Συμπληρωματικαί εκδόσεις διευθύνσεως εκδόσεων αρχηγείου στρατού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου