Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Ο Στρατός είναι το νεύρο της Αυτοκρατορίας.

Ο Στρατός είναι το νεύρο της Αυτοκρατορίας.

«Ο ίδιος κυβερνούσε τα άλλα ασχολούμενος εν μέρει και με τα πολιτικά ζητήματα, αλλά κυρίως συγκροτώντας και ενισχύοντας το αληθινό νεύρο της ρωμαϊκής δύναμης, το στρατό . Και η μεν αρρώστια που τον είχε χτυπήσει δυνάμωνε και κορυφωνόταν , εκείνος δε, αφήνοντας τα επικείμενα να επίκεινται , κρατούσε τα πάντα στα χέρια του.»
ο στρατός των Ρωμαίων, από τη Χρονογραφία του Ιωάννη Σκυλίτση. Χρονογραφία Μιχαήλ Ψελλός, Βιβλίο Τέταρτο , 19, εκδόσεις Άγρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου