Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Η χρήση ονείρων για τη μάχη. Λέων ο Σοφός

Η χρήση ονείρων για τη μάχη. Λέων ο Σοφός

''Νομίζουμε, ότι τα όνειρα δεν προοιωνίζουν αυτό που θα γίνει . Χρήσιμον όμως είναι το να σοφίζεται ο στρατηγός όνειρα υπονοούντα την νίκην, και να πιστεύουν εις αυτά οι στρατιώτες . Διότι θεωρώντας το αφηγούμενο όνειρο ότι είναι από το Θεό, με θάρρος και επιμονή θα ενεργήσουν κατά του εχθρού, και εκ της προθυμίας των θα επαυξήσουν την ανδρεία τους.''

Τακτικά, Λέων Στ' ο Σοφός, Συμπληρωματικαί εκδόσεις διευθύνσεως εκδόσεων αρχηγείου στρατού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου