Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Μάχου Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος από τον Λέοντα Στ' τον Σοφό.

Μάχου Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος από τον Λέοντα Στ' τον Σοφό. 865-912 μ.Χ.

«Όταν πρόκειται να συναφθεί η μάχη νομίζουμε πρέπον , όπως η κεφαλή του στρατού επιλέξη , εάν είναι δυνατόν εξ αυτών των στρατιωτών ή και των βαθμοφόρων ,τους λεγομένους διαφωτιστάς (καντάτορας) οι οποίοι είναι άνδρες ευφραδείς στο να μιλούν προς στους στρατιώτες και να τους διεγείρουν ,για να προθυμοποιούνται για πόλεμο. Προτιμάται να αυτοί είναι στρατιώτες ή κατώτεροι βαθμoφόροι, διότι πιο εύκολα πείθονται από αυτούς οι άνδρες, γνωρίζοντας ότι μαζί με αυτούς και εκείνοι διακινδυνεύουν κατά τη μάχη.

Αυτοί οφείλουν να προτρέπουν τους άνδρες με λόγια για πόλεμο, υπενθυμίζοντας τους τα αγαθά από το Θεό από τους αγώνες υπέρ πίστεως. Και το χρέος αυτών προς τον βασιλέα, και τις προγενέστερες επιτυχίες κατά του εχθρού. Και ότι ο αγών είναι υπέρ πίστεως και του έθνους μας και των αδελφών και γυναικών και των τέκνων και της πατρίδας μας και ότι αιωνία παραμένει η μνήμη των αριστευσάντων κατά τους πολέμους υπέρ της ελευθερίας των αδελφών μας. Και ότι ο αγώνας είναι κατά των εχθρών της πίστεως και ότι εμείς απολαμβάνουμε την ευλογία του Θεού σε αντίθεση με τους απίστους. Και ανευρίσκοντας οποιαδήποτε παρόμοια προτρεπτική θέση, διότι η κατάλληλη δια λόγων προτροπή διεγείρει ισχυρότερα τις ψυχές , ακόμη και από την δύναμη των χρημάτων .»
Σύμβολο της Άνοδος της Αυτοκρατορίας, διαμορφωμένο από κάποια σύμβολα της Ρωμαϊκής (Βυζαντινής) Αυτοκρατορίας.

 


Τακτικά Λέοντος Στ' του Σοφού,Συμπληρωματικαί εκδόσεις διευθύνσεως εκδόσεων αρχηγείου στρατού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου