Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Η στρατιωτική Αστρονομία της Ρωμανίας.

Η στρατιωτική αστρονομία της Ρωμανίας.

«Η αστρονομία ασχολείται με την πρόγνωση των καιρικών συνθηκών και τις μεταβολές των προς το ψύχος και τον καύσωνα, και τις βροχές και την πνοή των σφοδρών ανέμων, εξαιτίας αυτών των μεταβολών τα στρατεύματα πολλές φορές έπεσαν σε μεγίστους κινδύνους. Επίσης με τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου διάρκειας της ημέρας και της νυκτός κατά τις διάφορες εποχές του έτους , ώστε να καθίστανται δυνατός ο προκαθορισμός της ώρας επιθέσεως και αναπαύσεως, περί την οποία ώρα αν αστοχήσουν οι ενεργούντες θα καταστήσουν άχρηστη την ισχύ του στρατεύματός τους. Εκτός από αυτά ασχολείται με την πρόγνωση των σεισμών.»
η Δύση του Ηλίου, από βυζαντινό χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης του Βατικανού.

οι Άνεμοι ,βυζαντινό χειρόγραφο της British Library

σχεδιάγραμμα ανέμων και άλλων φυσικών μεταβολών.από χειρόγραφο του Νικηφόρου Βλεμμύδη ,Blemmides, Nicéphore Ms Gr. 10 (Litzica 51)

ο Ήλιος η Σελήνη και τα αστέρια στον ουρανό,βυζαντινό χειρόγραφο της British Library
ο στρατός των Ρωμαίων καταδιώκει. Χρονογραφία Ιωάννη Σκυλίτση.

Τακτικά ,Λέων Στ’ ο Σοφός.Συμπληρωματικαί εκδόσεις διευθύνσεως εκδόσεων αρχηγείου στρατού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου