Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Ο ελέφαντας στη Βασιλεύουσα. ~550 μ.Χ.

Έτος 549/550 μ.Χ.
Ο ελέφαντας στη Βασιλεύουσα.

«Κατά το έτος αυτό, στις 13 Οκτωβρίου μετά από τους αγώνες στον Ιππόδρομο,, ήρθε στην Κωνσταντινούπολη απεσταλμένος των Ινδών και έφερε ελέφαντα. Και μπήκε στον Ιππόδρομο.

Κατά δε τον μήνα Μάρτιο ξέφυγε ο ελέφαντας τη νύχτα από το σταύλο και φόνευσε πολλούς και άλλους ακρωτηρίασε.»
Ελέφαντας , βυζαντινό χειρόγραφο,Περί της των ζώων ιδιότητος,Μανουήλ Φίλης. SG Library

Μωσαϊκά από το Παλάτι ,της κατεχομένης υπό των Τούρκων, Κωνσταντινουπόλεως .


Χρονογραφία , Θεοφάνης ο Ομολογητής.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου