Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

Ο γάμος του Στεφάνου Λακαπηνού με την Άννα Γαβαλά. ~933 μ.Χ.

Ο γάμος του Στεφάνου Λακαπηνού με την Άννα Γαβαλά. ~933 μ.Χ.

«Ο βασιλιάς ο Ρωμανός έκαμε και τους γάμους του γιού του Στεφάνου με την Άννα ,την θυγατέρα του Γαβαλά. Μαζί δε με το νυφικό στεφάνι της δόθηκε και το βασιλικό διάδημα.»


Χρονογραφία, Ιωάννης Σκυλίτσης, Ρωμανός ο Λακαπηνός. Εκδόσεις Μίλητος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου