Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Το ιεραποστολικό έργο του Βασιλείου A' σε Εβραίους, Βουλγάρους και Ρώσους.

Το ιεραποστολικό έργο του Βασιλείου A' σε Εβραίους, Βουλγάρους και Ρώσους.
«Και Ιουδαίους πολλούς αξίωσε του θείου βαπτίσματος με υποσχέσεις δωρεών και δώρα. Και στων Βουλγάρων τη φυλή που είχε τότε προσχωρήσει προς την πίστη έστειλε μοναχούς και ιερείς ευλαβείς να τους στεριώσει.Αλλά και με Ρώσους συμφώνησε και έγινε αίτιος για να δεχθούν το θείο βάπτισμα, αφού στάλθηκε σε αυτούς αρχιερέας.»


O Βασίλειος Α' 


Χρονογραφία Ιωάννης Σκυλίτσης, Βασίλειος ο Μακεδών. Εκδόσεις Μίλητος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου