Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Ο άτρωτος προστάτης του γένους μας Λεοντάρης.

[ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ]
Στίχοι στον τάφο του κυρού Δημητρίου του Λεοντάρη στην μονή της Πέτρας.

«Ζητείς ,θεατή, τον μέγαν Λεοντάρην ,
Εκείνον αυτόν που βλέπεις στην εικόνα ;
Ζητείς εκείνον , του γένους τον προστάτην,
Τον ακράδαντον της βασιλείας στύλον ,
Τον άτρωτο ασπιδοφόρο στις μάχες,
Μόνο με την όψη έτρεπε σε φυγή τους εχθρούς,
Τον ήλιο τον ουρανοδρόμον,στο βίο του,
Πάσα την οικουμένη καταυγάζοντα;
Δεν είναι εδώ, μη νομίζεις στον τάφο,
Κρύφθηκε αυτός ο αστέρας,
Στους αγγέλους στέκει δίπλα στο θρόνο,
Στο βασιλικό της Αγίας Τριάδας,
Με τους αγίους άπαυστα διάγει,
Ένθα λύπη και στεναγμός απέδρα,
Κόνιν μικράν άφησε εδώ,
Δεσμόν, ζόφον, κάθειρξιν, άχρηστο βάρος,
Προς των αδελφών και του γόνου του φιλτάτου,
Των πάντα λαμπρών και μεγάλων,στη ζωή,
Γέρας λαμπρό τούτο το μνήμα λαμβάνει,
Την αρετή ως άληστο γέρας έχει.»


-Ο Δημήτριος Λεοντάρης ήταν σπουδαίος στρατηγός του Μανουήλ Β’ Παλαιολόγου, έδρασε από το 1387 και πέθανε στις 6 Σεπτεμβρίου 1431.-


Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά, Τόμος Α’,σελ.213. Σπ.Π. Λάμπρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου