Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Οι νίκες του Μανιάκη στη Σικελία.1039 μ.Χ.

Οι νίκες του Μανιάκη στη Σικελία.1039 μ.Χ.

«Μόλις ο πατρίκιος Γεώργιος Μανιάκης έφθασε στη Σικελία, οι άρχοντές της και αδελφού συνθηκολόγησαν ο ένας με τον άλλο και έσπευδαν να τον διώξουν από το νησί. Γι΄αυτό κι εκάλεσαν από την Αφρική συμμάχους, ένα στρατό από πενήντα χιλιάδες. Σαν έφθασαν αυτοί, έγινε μάχη κρατερή σε αυτά που λένε Ρήματα και ο Μανιάκης νίκησε κατά κράτος τους Καρχηδονίους κι έγινε τέτοιο φονικό, ώστε πλημμύρισε με αίμα το ποτάμι που έτρεχε κοντά. Μετά από αυτό κυρίευσε και πόλεις δεκατρείς στη Σικελία και προχωρώντας λίγο λίγο θα κατελάμβανε και όλο το νησί.»Χρονογραφία Ιωάννου Σκυλίτση,Μιχαήλ ο Παφλαγών, εκδόσεις Μίλητος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου