Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Ο Βασίλειος Α΄ αποδίδει ισότητα.

Ο Βασίλειος Α΄ αποδίδει ισότητα.

«Τότε λοιπόν, μόλις ο Βασίλειος κάθισε στο πηδάλιο της εξουσίας, όπου προβιβάστηκε από τη θεία πρόνοια, από την πρώτη στιγμή, λένε, φρόντιζε να φανεί αντάξιος της σημασίας του πράγματος, έτσι τη νύχτα ξαγρυπνούσε και κατά τη διάρκεια της μέρας, συλλογιζόμενος τα πάντα και κάνοντας κάθε σκέψη με τον νού του, εξέταζε λεπτομερώς με ποιο τρόπο θα μπορούσε να ωφελήσει το σύνολο των υπηκόων του και πως η πολιτική κατάσταση θα μεταβαλλόταν σημαντικά κι εμφανώς προς το καλύτερο. Και πρώτα βέβαια,χωρίς να δωροδοκείται, επέλεγε και πρότεινε για τα αξιώματα τους καλύτερους απ’όλους , στους οποίους άνηκε εκ φύσεως κι  ίδιος, επειδή ήταν πραγματικά άριστοι, και πρώτο έργο μέλημα το οποίο προήλθε από τον αυστηρό έλεγχο του βασιλιά ήταν να διαφυλάξουν πρώτοι από όλους εκείνοι τα χέρια τους καθαρά από κάθε είδους δωσοληψία, έπειτα να τιμούν με τον τρόπο αυτό περισσότερο απ΄το όλες τις αρετές τη δικαιοσύνη και να προετοιμάζουν το έδαφος ώστε να επικρατήσει παντού η ισότητα και να μην καταδυναστεύονται οι φτωχοί από τους πλουσίους ούτε να τιμωρείται κανείς άδικα, αλλά να προστατεύεται ο αδύνατος και φτωχός από τα χέρια των ισχυρότερών του, και σιγά σιγά να ανακουφίσουν τους ανθρώπους που γνώριζε ότι οι ισχυροί τους τρομοκρατούσαν και τους αφάνιζαν , και να φροντίσουν να τους αποκαταστήσουν όλους στην παλιά τους ευημερία βοηθώντας τους να ανακάμψουν.

…Διότι ήταν δική του εντολή και παράγγελμα να μην καταδυναστεύεται ο ταπεινότερος από τον δυνατότερο ούτε ο υπερέχων να λοιδορείται ή να διαβάλλεται από τον φτωχό, αλλά ο πρώτος να αγκαλιάζει και να φροντίζει τον πένητα κι ο άλλος να ευλογεί τον υπερέχοντα ως κοινό πατέρα και σωτήρα και να προσεύχεται χωρίς δόλο να του δίνει ο Κύριος αγαθά.»
ο Αυτοκράτωρ Βασίλειος Α' ο Μακεδών, εκ της Χρονογραφίας Ιωάννου Σκυλίτση, Εθνική Βιβλιοθήκη Μαδρίτης.


Βίος Βασιλείου, Κωνσταντίνος Ζ΄Πορφυρογέννητος, εκδόσεις Κανάκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου