Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Το κεφάλι του Κωνσταντίνου ΙΑ’.

Το κεφάλι του Κωνσταντίνου ΙΑ’.

«Ο γραικός αυτοκράτορας με πέντε χιλιάδες πεζούς ήταν στην πλατεία , αλλά δεν μπόρεσε να τρέξει αμέσως στο μέρος που ήταν το χάλασμα, γιατί πρόλαβαν οι Τούρκοι και ταμπουρώθηκαν. Τους πολέμησε γενναία, κράτησε όσο μπόρεσε κι έπεσε κι ό ίδιος εκεί στο ίδιο μέρος. Το κεφάλι του, όταν πιά ξεψύχησε , το έκοψε ένας γενίτσαρος, το όνομά του Σαρίλες, και το πήγε και το έρριξε εμπρός στα πόδια του Σουλτάνου και του είπε : « Πολυχρονεμένε μου αφέντη, να το κεφάλι του χειρότερου εχθρού σου» . Ο Σουλτάνος ρώτησε έναν γραικό, ονόματι Αντρέα, ποιανού είναι η κεφαλή. Αυτός αποκρίθηκε ότι είναι το κεφάλι του αυτοκράτορα Δραγάτζη του αφέντη μας. Και τότε ο Σουλτάνος τον αντάμειψε αυτόν τον γενίτσαρο με άλογα,χρήματα, καινούριες φορεσιές και τα καλύτερα αξιώματα και τον έκανε βοεβόδα του Αγιδάν και της Ανατολής. Έτσι πάρθηκε η Κωνσταντινούπολη χάρη στην αισχρή πανουργία και τις επιβουλές συνθήκες με τους μαγαρισμένους.»

Το κεφάλι του Κωνσταντίνου ΙΑ' Παλαιολόγου εκ βυζαντινού χειρογράφου της Μοδένης.«Αναμνήσεις ενός γενίτσαρου», του Σέρβου Μιχαήλ Κωνσταντίνοβιτς ( πολιόρκησε ,στον πλευρό των Τούρκων, την Κωνσταντινούπολη) , από παλαιοσλαβικό χειρόγραφο που βρέθηκε το 1823 από τον πολωνό Γκαλενζόφσκι σε βιβλιοθήκη καθολικού μοναστηριού της Πολωνίας. «Zapiski Janitschara», Μόσχα 1978.- «Memorien eines Janitscharen oder Turkische Chronik», Koln 1975.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου