Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Η τελευταία νύχτα. ''Γεννηθήτω το θέλημα του Κυρίου!''

Η τελευταία νύχτα. ''Γεννηθήτω το θέλημα του Κυρίου!''

«Έτσι με τη βοήθεια του Θεού σώθηκε κι εκείνη την ημέρα η πόλη : οι τούρκοι αποτραβήχτηκαν από τα τείχη κι οι πολεμιστές έπεσαν να ξεκουραστούν και δεν έγινε εκείνη τη νύχτα τίποτε
άλλο. Ο καίσαρ με τον Πατριάρχη κι όλοι οι πολεμιστές επήγαν στην μεγάλη εκκλησία κι ευχαρίστησαν το Θεό και την υπεραγία Θεοτόκο κι εγκωμίαζαν τον καίσαρα κι όπως μου είπε κάποιος, ακόμα κι ο ίδιος ο καίσαρ εκαμάρωνε, υψώθηκε κι η δική του καρδιά κι ενόμισε ότι τώρα οι Τούρκοι θα έφευγαν-που να εγνώριζε τις βουλές του Υψίστου! 

Ο Μαχωμέτ , βλέποντας πόσοι δικοί του εχάθηκαν και μαθαίνοντας και τον ηρωισμό του καίσαρα, δεν έπεσε να κοιμηθεί εκείνη τη νύχτα, αλλά εκάλεσε τους δικούς του σε συμβούλιο: ήθελε να υποχωρήσει εκείνη τη νύχτα γιατί κι ο θαλάσσιος δρόμος ήταν ανοιχτός και πολλά καράβια μπορούσαν να έρθουν βοήθεια στην πόλη, αλλά ήταν το θέλημα του Θεού και δεν έγινε αυτό- την έβδομη ώρα εκείνης της νύχτας ζοφερό σκοτάδι έπεσε κι εσκέπασε την πόλη: έπηξε ο αέρας, κάτι μεγάλες στάλες κατέβαιναν βροχή στην πόλη σαν στάλες δάκρυα, αλλά χοντρές και τρομερές σαν τα μάτια των βουβαλιών, κατακόκκινες αργόπεφταν πολλή ώρα κι εχώνονταν στο χώμα, όλους τους έπιασε μεγάλη απορία κι έπεσαν σε μεγάλη συλλογή και θλίψη. 

Ο πατριάρχης Αναστάσιος εκάλεσε γρήγορα όλο τον κλήρο και την σύγκλητο, επήγε στον καίσαρα και του είπε: «Γνωρίζεις, υπέρλαμπρε βασιλέα, όλα τα ρητά για τη μοίρα της πόλης, είδες ακόμα και την ανάληψη του Αγίου Πνεύματος και να τώρα κι άλλο σημείο μας δείχνει ότι χάνεται η πόλη. Σε ικετεύουμε: άφησε την την πόλη», όμως δεν θέλησε να τους ακούσει κι αποκρίθηκε: «Γεννηθήτω το θέλημα του Κυρίου!».


Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΙΣΚΕΝΤΕΡΗΣ-χριστιανός στρατιώτης στο στρατόπεδο των Τούρκων-,ΚΕΔΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου