Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Παραχώρηση του χωριού Ποταμίαν από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο στον Βασιλικόν και στον Πυρόπουλον.

Παραχώρηση του χωριού Ποταμίαν από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο στον Βασιλικόν και στον Πυρόπουλον.

[ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΒΟΥΛΛΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΩΜΑΝ ΤΟΝ ΠΥΡΟΠΟΥΛΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΙΟΥ]
« Η βασιλεία μου δια του παρόντος αργυροβούλλου ορισμόν
αυτής απολύει, δι’ ου δή και διορίζεται και ευεργετεί προς τους οικείους της βασιλείας μου τον κυρ Ιωάννην τον Βασιλικόν και κυρ Θωμάν τον Πυρόπουλον ως αν κατά την δύναμιν και περίληψην του ποτέ είναι αυτοίς αργυροβούλλου ορισμού του αδελφού μου του πανευγενεστάτου και ενδοξοτάτου του κυρ Θωμά Παλαιολόγου του προφυρογεννήτου να έχωσι και εις το εξής και πάντοτε το εις το μέρος του Λαγκαδά διακείμενον χωρίον το Ποταμίαν καλούμενον †.»
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
ο Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος εκ βυζαντινού χειρογράφου της Μοδένης.


Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά, Τόμος Δ’ ,Σπύρος Π. Λάμπρος, εκδόσεις Β. Γρηγοριάδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου