Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Η εξέγερση των γυναικών υπέρ της Ζωής! 1042 μ.Χ.

Η εξέγερση των γυναικών υπέρ της Ζωής!
19-21 Απριλίου 1042.
«Ο κόσμος της αγοράς ήταν πια αλλόφρων και ετοιμαζόταν να αντιμετωπίσει με στάση τον σφετεριστή, όσο για τις γυναίκες,
πώς να το διηγηθώ σε αυτούς που δεν το ξέρουν; Εγώ λοιπόν είδα πολλές που κανείς ως τότε δεν τις είχε δει ποτέ έξω από το γυναικωνίτη να βγαίνουν στους δρόμους μπροστά στα μάτια όλων φωνάζοντας και τραβώντας τα μαλλιά τους και θρηνώντας γοερά για τη συμφορά της βασίλισσας Ζωής και άλλες να τρέχουν σαν μαινάδες συνιστώντας εναντίον του αλιτήριου εκείνου ( Μιχαήλ Ε΄) ένα καθόλου αξιοκαταφρόνητο τάγμα. « Που είναι» ,φώναζαν, « η μόνη και στην ψυχή ευγενής και στη μορφή ωραία; Που είναι η μόνη στον κόσμο ελεύθερη, η δέσποινα όλου του γένους μας , η πιο νόμιμη κληρονόμος του θρόνου, της οποίας και ο πατέρας υπήρξε βασιλιάς και ο πάππος και ο πρόπαππος; Πως ένας παρακατιανός τόλμησε να προσβάλει μια μεγάλη δέσποινα, πως μπόρεσε να μελετήσει εναντίον της κάτι τόσο φοβερό που καμιά ψυχή στον κόσμο δεν θα τολμούσε να διανοηθεί ;» Και λέγοντας αυτά έτρεχαν όλες μαζί προς το παλάτι για να του βάλουν φωτιά, κι επειδή τίποτε πια δεν μπορούσε να τους σταθεί εμπόδιο, αφού οι πάντες είχαν ξεσηκωθεί εναντίον του σφετεριστή, αρχικά μεν παρατάχτηκαν κατά μικρές ομάδες σαν σε στρατιωτικούς σχηματισμούς κι ύστερα, μαζί με όλη τη φάλαγγα των πολιτών, βάδισαν σαν ένα σώμα εναντίον του.»
η εξέγερση του λαού εναντίον του Μιχαήλ Ε', ζητώντας πίσω την  Ζωή. εκ της Χρονογραφίας του Ιωάννου Σκυλίτση, Εθνική Βιβλιοθήκη Μαδρίτης.

Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Τόμος 4, σελ: 91-92,  Κωνσταντίνος ΣάθαςΧρονογραφία, Μιχαήλ Ψελλός,  Βιβλίο Πέμπτο,26,Μιχαήλ Ε’ (1041-1042), Εκδόσεις ΑΓΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου