Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Η βασιλεία Ρωμαίων μετέχει της βασιλείας του Χριστού!

Η βασιλεία Ρωμαίων μετέχει της βασιλείας του Χριστού!
"Σχετικά με τη βασιλεία των Ρωμαίων δεν αναφέρεται τίποτε ξεκάθαρο στον Προφήτη Δανιήλ. Κι αυτό γιατί η βασιλεία αυτή
δεν διαδέχθηκε το βασίλειο του Ναβουχοδονόσορα , ούτε και περιέλαβε το ιουδαϊκό έθνος ως αυτόνομη οντότητα, αλλά κυριολεκτικά το διέλυσε. Βέβαια, ούτε τους Μακεδόνες διαδέχθηκαν οι Ρωμαίοι. Λέει, συγκεκριμένα, η προφητεία: « Αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν, ήτις εις τον αιώνα ου διαφθαρήσεται». Αυτή η πρόρρηση, ενώ αναφέρεται σαφώς στο Δεσπότη Χριστό, συμπεριλαμβάνει, κατά τρόπο υπαινικτικό, και το βασίλειο των Ρωμαίων, γιατί και αυτό έγινε μεγάλη δύναμη κατά την εποχή της ενανθρώπισης του Χριστού. Συγκεκριμένα, όταν κυοφορούνταν ο Χριστός, τότε ακριβώς και το βασίλειο των Ρωμαίων ολοκληρώθηκε, με τη βοήθεια του Θεού, ως μεγάλη δύναμη, προκειμένου να υπηρετηθούν τα μακροπρόθεσμα σχέδια του Χριστού. Ήταν κατά την περίοδο αυτή που οι ηγεμόνες της Ρώμης πήραν τον τίτλο του Αυγούστου και έδωσαν εντολή να γίνει απογραφή του πληθυσμού σε ολόκληρη την οικουμένη. Άλλωστε, το επισημαίνει με σαφήνεια ο ευαγγελιστής ότι αυτή η απογραφή επί Καίσαρος Αυγούστου ήταν η πρώτη που γινόταν. Τότε ακριβώς γεννήθηκε ο Χριστός, και έκανε την τιμή στο βασίλειο των Ρωμαίων να απογραφεί και αυτός στην επικράτειά τους και να πληρώσει φόρο.
Σύμβολα της βασιλείας των Ρωμαίων.

Με αυτή την έννοια λοιπόν η βασιλεία των Ρωμαίων μετέχει της τιμής να αποτελεί μέρος της βασιλείας του Δεσπότη Χριστού, καθ’ ότι ξεπερνά, κατά το μέτρο του εφικτού, όλες τις άλλες κοσμικές εξουσίες. Κατά τούτο είναι αήττητη και ως τέτοια θα παραμείνει μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Το λέει, εξάλλου, καθαρά η προφητεία: «Και βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος». Σχετικά με το νόημα της ίδιας φράσης για την αυτοκρατορία των Ρωμαίων, αυτό σημαίνει ότι, καθώς ισχυροποιήθηκε την ίδια εποχή που ήλθε ο Χριστός στον κόσμο, δεν πρόκειται η αυτοκρατορία αυτή να καταστραφεί ποτέ στα πλαίσια της κοσμικής ιστορίας. Στο σημείο αυτό εκφράζω την προσωπική μου πεποίθηση ότι το βασίλειο της Ρωμανίας, παρά τις κατά καιρούς εχθρικές επιθέσεις που δέχεται εξαιτίας των αμαρτιών μας, με τη βοήθεια του επικυρίαρχου Θεού θα παραμείνει αήττητο. Κι αυτό, όχι μόνο για να μην περιοριστεί ο χριστιανικός κόσμος, αλλά, αντίθετα, για να απλωθεί όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό οφείλεται  στο γεγονός ότι η αυτοκρατορία των Ρωμαίων ήταν η πρώτη που αποδέχθηκε το Χριστό πολύ νωρίτερα από όλα τα άλλα βασίλεια, ενώ και οι ίδιοι οι αυτοκράτορές της εξυπηρετούν τα απώτατα σχέδια του Δεσπότη Χριστού.''
                                                
                              O πιστός εν Χριστώ τω Θεώ αυτοκράτωρ Ρωμαίων Βασίλειος ο Νέος, εκ                                                     βυζαντινού χειρογράφου της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης στη Βενετία.1020 - Basil                                       II, Byzantine Emperor, reigned 976-1025, Psalter of Venice, Biblioteca Nazionale                                                                 Marciana, Venezia, Ms. gr. 17, fol. 3r
                                   Στέψη από τον Χριστό,βοήθεια από τους Αγγέλους , υποταγή βαρβάρων.


Χριστιανική Τοπογραφία, Κοσμάς Ινδικοπλεύστης, Βιβλίο Α΄,74-75, εκδόσεις ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου