Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Περί της Καλής των ορέων

Περί της Καλής των ορέων
«Την πρώτη του Αυγούστου μηνός λάβε μέλιν και κοκκονάρια εις
σκουτέλαν και βάμματα διαφορά μεταξωτά. Γράφε δε εις χαρτίν : Λινωμω, Κουωρώ. Έπαρον αυτά και άγωμε εις βουνίν την αυτήν ημέραν και θες αυτά το μεσημέριν εις πέτραν ριζίμεαν και κρυβής, και έρχεται η Δέσποινα των ορέων και λέγει : τις εμέν εποίησεν ετούτο το καλόν; Και αποκρίθητι εγώ, και θέλω τόδε και τόδε. Και λέγει, ύπαγε, γενέσθω σοι ως θέλεις. Ποίησε δε το μετάξιν γατάνιν και κρέμασέ το εις το σφόνυλον του αλόγου σου και γράφε και εις χαρτίν : Ανεμοφθόρος, και δήσον εις τον δεξιόν πόδαν και εις τον αριστερόν τον έμπροσθεν : Αετός υψιπέτης, και εις τον όπισθε τον έναν : Νίκη, και εις τον άλλον : Δύναμις, και ποίησον δε αυτά φυλακτόν και κρέμασον αυτά καθώς σοι λέγω και τρέχει ως αετός!»
Cod. Bononiensis Univers. 3632,[F. 357], 15ος αιώνας - ANECDOTA ATHENIENSTA ,ARMAND DELATTE ,1927

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου