Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

''Εις τον τάφον της Σεβαστής κυράς Σοφίας''

''Εις τον τάφον της Σεβαστής κυράς Σοφίας''


Μαρκιανός Κώδιξ 524, 271.13ος-14ος αιώνας. Νέος Ελληνομνήμων, Τόμος 8, τεύχος Β’, σελ.26

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου