Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

''Εις την θανούσαν βασίλισσαν Ευδοκίαν''

''Εις την θανούσαν βασίλισσαν Ευδοκίαν''

Επιτύμβιοι εις την θανούσαν βασίλισσαν.

Τύμβον κατασκεύαζε της Ευδοκίας
ή κρύσταλλον θείς ή διαυγείς υέλους
και συγκαλυψάτω δε τούτον, ώ φίλος,
ύφασμα λεπτόν ως αράχνης δακτύλων,
μη ζημιώθη κάλλος, άρρητον στέφος,
ως άν Ρωμανός ο γλυκύς συνανέστης
εξοστρακίζων δακρύων την πικρίαν
έχοι παρηγόρημα την θεωρίαν.
Βατικανή Βιβλιοθήκη, Παλατίνος Κώδιξ 367.14ος αιώνας.Νέος Ελληνομνήμων, Τόμος 16, τεύχος Α’, σελ.21

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου