Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Εις τας πύλας του οίκου εν αις εικονίσθη ο βασιλεύς και άνωθεν αυτού η υπεραγία Θεοτόκος έχουσα εγκάρδιον τον Χριστόν στέφοντα τον βασιλέα και άγγελος προοδεύων ο άγιος τε Θεόδωρος ο Τήρων χειρίζων αυτώ το ξίφος και ο άγιος Νικόλαος όπισθεν επόμενος.

Εις τας πύλας του οίκου εν αις εικονίσθη ο βασιλεύς και άνωθεν αυτού η υπεραγία Θεοτόκος έχουσα εγκάρδιον τον Χριστόν στέφοντα τον βασιλέα και άγγελος προοδεύων ο άγιος τε Θεόδωρος ο Τήρων χειρίζων αυτώ το ξίφος και ο άγιος Νικόλαος όπισθεν επόμενος.

Μαρκιανός Κώδιξ 524, 81.13ος-14ος αιώνας.Νέος Ελληνομνήμων, Τόμος 8, τεύχος Α’, σελ.43-44

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου