Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Η προέλευση του επωνύμου Αργυρός.Σκορπά τρόμο στους βαρβάρους.

Η προέλευση του επωνύμου Αργυρός.Σκορπά τρόμο στους βαρβάρους.

«Κι ο βασιλιάς για κάποια υπόνοια την εξουσία αφαίρεσε από τον μάγιστρο Ευστάθιο Αργυρό που ήταν δρουγγάριος της βίγλας. Κι αυτός όταν στο σπίτι πήγε φαρμακώθηκε , αφήνοντας εις τον στρατό και εις τον στόλο πολλούς που τον αγάπησαν και δεν εξέχασαν ποτέ τα ανδραγαθήματά του. Και η ταφή του έγινε κοντά στο Χαρσιανό, μέσα στα Αγίας Ελισάβετ τη μονή, που είχε κτίσει ο Λέων ο παππούς του. Πρώτος εκείνος είχε πάρει τον Αργυρών το επίθετο, είτε εξαιτίας της καθαρότητάς του βίου, είτε για το παράστημα, είτε για κάποια δείγματα της γενναιότητάς του. Γιατί τόσο πολύ υπερείχε των συγχρόνων του στα χρόνια του βασιλέως Μιχαήλ, που μόνος αυτός με τους δικούς του ανθρώπους μπορούσε να τα βάλει με Μανιχαίους της Τεφρικής και Αγαρηνούς της Μελιτήνης και να νικήσει εύκολα. Κι έφθανε μόνο το όνομά του να ακουσθεί, για να  γεμίσει φόβο στους εχθρούς.»
ο Ρωμανός Αργυρός, αυτοκράτωρ Ρωμαίων. Χρονογραφία Ιωάννου Σκυλίτση, Εθνική Βιβλιοθήκη Μαδρίτης.

CFHB 5. Ioannis Skylitzae Synopsis Hostoriarum (1973)
Χρονογραφία, Ιωάννης Σκυλίτσης, Λέων ο Φιλόσοφος, 30. Εκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου