Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Προφητεία Λέοντος Στ' για τον Ιωάννη Βατάτζη.

Προφητεία Λέοντος Στ' για τον Ιωάννη Βατάτζη.

Και η βάτος από πέρα
Ήπλωσεν κ’ έπιασεν τόπον
Το λεγόμενον Σκουτάριν,
Έχων ρόδον λασκαράτον
Με τα’ αρμένικον ακάνθιν.
Βάτον εστίν ο Βατάτζης,
ο εκ Θεσσαλών, και γήμας
Λάσκαρι την θυγατέραν.
Και λάβων αυτός το κέρας
Βασιλείας των Ρωμαίων,
Και έλθων εκ το Σκουτάριν,
Επαράπεισεν την Πόλιν,
Να την πάρη εκ τους Φράγκους,
Εκ το αρμένικον ακάνθιν.

ΑΙΝΙΓΜΑ ΛΕΞΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΤΑΤΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου