Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

''Επί τοις εικονίσμασι του πρωτοσεβαστού και μεγάλου δουκός κυρού Ιωάννου του Κομνηνού και της πρωτοσεβαστής εν τη μονή Ευεργέτου''

''Επί τοις εικονίσμασι του πρωτοσεβαστού και μεγάλου δουκός κυρού Ιωάννου του Κομνηνού και της πρωτοσεβαστής εν τη μονή Ευεργέτου''
Μαρκιανός Κώδιξ 524,50.13ος-14ος αιώνας.Νέος Ελληνομνήμων, Τόμος 8, τεύχος Α’, σελ.19-20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου