Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

Ρωμαίος = Γραικός = Έλληνας, ο νέος και όχι ο αρχαίος.


 Ρωμαίος = Γραικός = Έλληνας, ο νέος και όχι ο αρχαίος.

Ρωμαϊκά ή Ρωμαίικα = η απλή, κοινή ελληνική ή νεότερη ελληνική

Ρωμαϊκός ή Ρωμαίικος= ο των νεοτέρων Ελλήνων

Ελληνικά= τα αρχαία ελληνικά

* Το Ρωμαίος φαίνεται να αντιστοιχεί στον νέο Έλληνα (το ελληνικόν έθνος από την βυζαντινή εποχή κι έπειτα) αλλά και στον κάτοικο της Ρώμης και τον πολίτη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
** Το Ρωμαίος χρησιμοποιούταν από τους  Έλληνες και μετά το 1453 όπου δεν υπήρχε ρωμαϊκή αρχή, συνεπώς στο Βυζάντιο (=η εκχριστιανισμένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του ελληνικού έθνους , Αύγουστος Heisenberg) ,το Ρωμαίος δεν είχε μόνο πολιτική χροιά αλλά αναφερόταν και στον Έλληνα στο γένος.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα σχετικά λήμματα από μεταβυζαντινά λεξικά :
Λεξικόν ,της Ρωμαϊκοίς,και Αρβανητηκοίς, Απλής- Μάρκος Μπότσαρης,1809
Supplement Grec 251, Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας: http://gallica.bnf.fr/
Η ρωμαϊκή (=greco volgare) γλώσσα είναι η απλή ή νέα ελληνική, αυτή που μιλούσε ο ήρωας Μάρκος Μπότσαρης και γενικότερα οι Ρωμαίοι=Ρωμιοί= Έλληνες εκείνη την εποχή!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου