Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Η σφραγίδα της Άννας Δαλασσηνής.

Η σφραγίδα της Άννας Δαλασσηνής.

«Οτιδήποτε εκείνη αποφανθεί ή και θα προστάξει εγγράφως ή δια ζώσης, είτε λογικό είναι είτε παράλογο, θα λογίζεται ότι προέρχεται από εμένα τον αυτοκράτορα, φτάνει να φέρει τη σφραγίδα της με τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος και την
Κοίμηση της Θεοτόκου καθώς και το ‘’μηνί’’ γραμμένο από το χέρι του εκάστοστε μεγάλου λογοθέτη.»


-Το παραπάνω απόσπασμα είναι μέρος του χρυσόβουλου λόγου του αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού και αναφέρεται σχετικά με την μεταφορά της αυτοκρατορικής εξουσίας στη μητέρα του Άννα Δαλασσηνή, όσο ο Αλέξιος έλειπε για να αντιμετωπίσει τους εχθρούς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κατά τα πρώτα έτη της βασιλείας του-


Αλεξιάς, Άννα Κομνηνή,Βιβλίο Γ’,VΙ. Εκδόσεις ΑΓΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου