Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Imperio di Costantinopoli , 1715

Biblioteca Estense Universitaria


χρονολογία: 1715
Imperio di Costantinopoli 
Αυτοκρατορία Κωνσταντινουπόλεως


+
Comneni, (Greco)
ΚομνηνοίSegnatura:gamma.i.2.23 = cam.766
Autore:Angelo Maria da Bologna, frate minore osservante
Titolo:Araldo nel quale si vedono delineate e colorite learmi de' potentati e sovrani d'Europa…
Epoca:Ms., inizio 18. sec.
Area:Modena, Emilia, Italia, Europa
Insegne:2.293
Inserito:2012


πηγή: http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/mss/i-mo-beu-gamma.i.2.23.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου