Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Κατάληψη Εδέσσης από τον Γεώργιο Μανιάκη!

''Τον ίδιο χρόνο (1033) έγινε επιδρομή Σαρακηνών εξ Αφρικής με χίλια πλοία και δέκα χιλιάδες πολεμιστές που λεηλάτησαν βαρειά νησιά και παραλίες. Με ένα τμήμα από αυτούς συγκρούσθηκε ο Νικηφόρος Καραντηνός και τους νίκησε. Απέστειλε στον βασιλιά πεντακόσιους δεμένους Σαρακηνούς.


Ο Νικηφόρος Καραντηνός στέλνει 500 Σαρακηνούς στον Ρωμανό Αργυρό. Χρονογραφία Ιωάννου Σκυλίτση, Εθνική Βιβλιοθήκη Μαδρίτης,12ος αιώνας.

 Το ίδιο έτος ο πρωτοσπαθάριος Γεώργιος Μανιάκης, ο γυιός του Γουδελίου Μανιάκη, που κυβερνούσε ως στρατηγός τις πόλεις δίπλα στον Ευφράτη και είχε έδρα στα Σαμόσατα, προσπάθησε την Έδεσσα να πάρει που είναι στην Οσροηνή.
Την πόλη αυτή επέβλεπε ο Τούρκος Σαλαμάνης. Την παρεχώρησε σε αυτόν ο αμηράς Μαρτυρουπόλεως ,δηλαδή του Μιεφερκείμ, κι αυτός την δίνει στον Μανιάκη τα μεσάνυκτα, αφού εκάμφθηκε με δώρα και υποσχέσεις. Κατέλαβε ο Μανιάκης τρείς πύργους οχυρότατους και από εκεί απέκρουε τους πολιορκητές με γενναιότητα, ζητώντας και βοήθεια από τους έξω.
Ο αμηράς του Μιεφερκείμ, ο Απομερβάνης, σαν έμαθε την άλωση, με δύναμη εμφανίσθηκε πολλή και πολιόρκησε τους πύργους. Και επειδή ο Γεώργιος τον άντεξε γενναία και τον απέκρουσε, δεν ήξερε τι άλλο να χαλάσει κι αφού κατέστρεψε τα κάλλιστα οικήματα, κατάκλεψε όσα στολίδια είχε η πόλη κι αυτήν ακόμη τη μεγάλη εκκλησία. Τα πιο ωραία πράγματα τα φόρτωσε επάνω σε καμήλες κι αφού πυρπόλησε τα υπόλοιπα επέστρεψε στη Μαρτυρούπολη.
Ο Μανιάκης έχει καταλάβει τρεις πύργους στην Έδεσσα και πολιορκείται από Σαρακηνούς. Χρονογραφία Ιωάννου Σκυλίτση, Εθνική Βιβλιοθήκη Μαδρίτης,12ος αιώνας.

Ευρήκε έτσι ευκαιρία ο Μανιάκης και κατέλαβε το φρούριο που βρίσκεται στη μέση αυτής της πόλης, επάνω σε ένα βράχο, κι αφού προσκάλεσε βοήθεια από έξω, είχε την πόλη με ασφάλεια υπό έλεγχο.
Ευρήκε επίσης την αυτόγραφη επιστολή του Δεσπότη και Κυρίου Ιησού Χριστού που είχε αποδέκτη της τον Αύγαρο και την απέστειλε στον βασιλιά εις το Βυζάντιο.''
Ο Μανιάκης στέλνει στον Ρωμανό Αργυρό, την αυτόγραφη επιστολή του Χριστού στον Αύγαρο. Χρονογραφία Ιωάννου Σκυλίτση, Εθνική Βιβλιοθήκη Μαδρίτης,12ος αιώνας.
Χρονογραφία, Ιωάννης Σκυλίτσης,  Ρωμανός ο Αργυρός, εκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου