Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Die Keyser von Constantinopel,Wapenboek Gelre,1414

 Bibliothèque royale de Belgique,
 à Bruxelles, sous la cote ms. 15652-56.
Wapenboek Gelre
χρονολογία:1370-1414

Die Keyser von Constantinopel
ο Αυτοκράτωρ της Κωνσταντινούπολης
+
Die Keyser von Troppezund
ο Αυτοκράτωρ της Τραπεζούντας

+
Die Keyser von Vitric
Αυτοκράτωρ Βιτρικής (Τρικάλων?)
+
Die Keyser von Boddiin
Αυτοκράτωρ Βοδήνης

+
Die Keyser von Bolgheries
Αυτοκράτωρ Βουλγάρων

Είναι δύσκολο να ερμηνεύσουμε σωστά σε ποιον ακριβώς αναφέρεται το κάθε τι, όμως όπως φαίνεται οι παραπάνω ηγεμόνες φέρουν το καντόνι της Κωνσταντινούπολης, που σημαίνει πως είναι υποτελείς στον λατίνο (τιτουλάριο) Αυτοκράτορα Κωνσταντινούπολης.
+
Die Hertoge von Atenen
ο Δούξ των Αθηνών

πηγαί διάσπαρται: http://wappenwiki.org/index.php/Gelre_Armorial
https://www.facebook.com/GelreArmorial/
http://www.heraldique-europeenne.org/Armoriaux/Gelre/index.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/Folio_104v_de_l%27Armorial_de_Gelre

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου