Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Επί τρικλίνω νεουργηθέντι χάριν τραπέζης των μοναχών παρά του βασιλέως κυρ Μανουήλ ένθα εικονίσθησαν συν αυτώ και ο πάππος αυτού βασιλεύς κύρ Αλέξιος και ο πατήρ αυτού βασιλεύς κύρ Ιωάννης και ο Βουλγαροκτόνος κύρ Βασίλειος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου