Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Οι καλύτεροι ζωγράφοι!
''Οι Ρωμαίοι είναι το επιδεξιότερο έθνος στη ζωγραφική .Οι καλλιτέχνες τους ζωγραφίζουν ανθρώπινα όντα, χωρίς να παραλείπουν ούτε μία λεπτομέρεια, επειδή ο Ρωμαίος ζωγράφος δεν ικανοποιείται παρά όταν
μετατρέψει τη μορφή σε νεαρό, ώριμο άνδρα ή σαλεμένο γέρο. Έπειτα κάνει το πρόσωπο όμορφο και θελκτικό, ακολούθως εύθυμο ή δακρυσμένο. Στον πίνακά του, ο καλλιτέχνης επιχειρεί ακόμη να διαφοροποιήσει το σαρκαστικό χαμόγελο από το συνεσταλμένο, την ευθυμία από το ξέφρενο γέλιο.''
 O ζωγράφος Λάζαρος ζωγραφίζει στη Μονή του Προδρόμου, 9ος αιώνας. Χρονογραφία Ιωάννου Σκυλίτση, Εθνική Βιβλιοθήκη Μαδρίτης, 12-13ος αιώνας.

Ibn al-Faqih, Kitab al-buldan 136. Abu Uthman al-Jahiz, Kitab al-akhbar wa kayfa tasuhh, Charles Pellat, Journal asiatique 255 (1967): 86 - Byzantium Viewed by the Arabs - Nadia Maria El Cheikh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου