Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Γιατί επονομάστηκε Χάρων ;'' Παίρνει λοιπόν ο Ισαάκιος τη μεγαλύτερη από τις κόρες του βασιλιά των Βουλγάρων Σαμουήλ, ονόματι Αικατερίνη, και ο Ιωάννης τη θυγατέρα του Αλεξίου Χάρωνος, στον οποίο ο αυτοκράτορας είχε αναθέσει τη διοίκηση της Ιταλίας, άνδρα σώφρονα και νουνεχή, δυνατό στο σώμα και θαρραλέο στην ψυχή, ο οποίος μάλιστα χρωστούσε το επώνυμό του
στην ανδρεία του. Πράγματι, όποιον εχθρό προσέβαλλε, εκείνος έπεφτε νεκρός, και για τούτο αυτός επονομάστηκε Χάρων.''
 

 Ύλη ιστορίας, Νικηφόρος Βρυέννιος, Βιβλίο Α’, παράγραφος β’, εκδόσεις Κανάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου