Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Ο Μιχαήλ Θ' δεν ανέχεται τις λεηλασίες των Λατίνων 1305
''Οι Λατίνοι, όμως, ακολούθησαν τον καίσαρα Ροντζέριο και επιδόθηκαν σε λεηλασίες των πόλεων που είχαν απομείνει στους δυστυχείς Ρωμαίους, στρέφοντας την πολεμική ορμή τους εναντίον αυτών που τους κάλεσαν, με την πρόφαση ότι δεν πληρώθηκαν τους καθορισμένους ετήσιους μισθούς τους
από το βασιλικό ταμείο. Επομένως, για να μην πεινάσουν, έπρεπε να επιπέσουν σε αυτούς που τους είχαν καλέσει αλλά δεν εκπλήρωσαν τις υποσχέσεις τους.

Κι έβλεπες να διαρπάζονται οι γυναίκες και οι κόρες τους, και οι γέροντες και οι ιερείς να σέρνονται σιδηροδέσμιοι και να υπομένουν αμέτρητες τιμωρίες και εξευτελισμούς, που συνεχώς επινοούσαν κατά των δύστυχων εκείνων οι εχθρικότατοι Λατίνοι, κι ακόμα, συχνά να απειλούνται με θάνατο αν δεν αποκάλυπταν κρυμμένους θησαυρούς. Και όσοι τα φανέρωναν όλα, αυτοί γλίτωναν, απομένοντας εντελώς γυμνοί. Όσοι, όμως δεν είχαν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τη ζωή τους, αυτοί ακρωτηριάζοντας σε διάφορα σημεία του σώματός τους και εμφάνιζαν ένα ελεεινό θέαμα στους δρόμους, ζητώντας να τους δώσει κανείς ένα κομμάτι ψωμί ή κάποια ελεημοσύνη, και δεν τους απέμεινε τίποτα άλλο παρά μόνο να περιφέρονται και να διηγούνται τα πάθη τους και να κλαίνει.

Όταν άκουσε αυτά ο βασιλιάς, θεώρησε ότι είναι απαράδεκτα, εφόσον λυμαίνονταν τη γη των Ρωμαίων πολύ χειρότερα απ΄ ό,τι οι εχθροί, προκαλώντας ταυτόχρονα την οργή του Θεού ενάντια σε αυτούς που τους είχαν καλέσει από την ξένη γη. Δεν ήταν εύκολο, όμως, να τιμωρηθούν αυτοί για την αδικία, εφόσον μεγάλη ανέχεια μάστιζε το βασιλικό στρατό. Ενώ, λοιπόν, βρισκόταν σε στενόχωρη κατάσταση και χρειαζόταν κάποια βοήθεια, περνάει στη  Θράκη ο καίσαρας Ροντζέριος, φέρνοντας μαζί του όλο το λατινικό στρατό [1304-1305]. Γιατί δεν είχαν απομείνει πια στους Ρωμαίους της Ασίας ούτε χρήματα ούτε τίποτε για να θρέψουν τις κοιλιές των δημίων. Αποφάσισε, όμως να αφήσει τους άλλους στο φρούριο της Καλλίπολης, και ο ίδιος, με διακόσιους επίλεκτους, να έρθει στο βασιλέα Μιχαήλ, που έμενε τότε στη θρακική Ορεστιάδα μαζί με το στρατό, και να απαιτήσει, απειλώντας ταυτόχρονα αν χρειαζόταν, τον καθορισμένο  για αυτούς ετήσιο μισθό. 

Και αφού έγινε αυτό και άναψε σαν πυρσός ο θυμός, που κι από πριν είχε ο βασιλιάς εναντίον του, τον περικύκλωσαν πολλοί στρατιώτες με ξίφη μέσα στα ανάκτορα  και τον κατέσφαξαν μαζί με μερικούς από αυτούς που ήταν μαζί του [Απρίλιος 1305]. '' 

 -Ο Ροντζέριος (Roger) ήρθε από τη κεντρική Ευρώπη, ικανότατος στις μάχες και σκληρός, προκειμένου να βοηθήσει τον Ανδρόνικο Β' να πολεμήσει τους Τούρκους και γι'αυτό ανταμίφθηκε με το αξίωμα του Καίσαρος!-
-Ο υπόλοιπος λατινικός στρατός που ήταν στη Καλλίπολη, όταν έμαθε τη σφαγή του Ροντζέριου, ως αντίποινα,  έσφαξε όλους τους άνδρες της πόλης, έστειλε πλοία να συλλαμβάνουν τα ρωμαϊκά πλοία που περνούν τον Ελλήσποντο και έκαναν λεηλασίες στην υπόλοιπη Θράκη.-Ρωμαϊκή Ιστορία, Νικηφόρος Γρηγοράς, VII,3, β’-γ’

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου