Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Η ζημία από την εκμηδένιση του ναυτικού μας. 14ος αι. επί Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου
''Εδώ, όμως, εξεπίτηδες και, θα μπορούσαμε να πούμε, αριστοτεχνικά υποβίβασαν οι Ρωμαίοι με τη θέλησή τους το κράτος τους στην κατάσταση του δούλου, αφού απογύμνωσαν τις θάλασσες από τις τριήρεις τους,
αποσκοπώντας στο κέρδος, το οποίο, ενώ ήταν πολύ μικρό, προκάλεσε πελώρια ζημία και επέσυρε την πολύ μεγαλύτερη κατηγορία για ατίμωση.
Γιατί ποτέ δεν θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν με τέτοιο θράσος οι Λατίνοι στους Ρωμαίους, ούτε θα έβλεπαν ποτέ οι Τούρκοι θάλασσα, αν κυριαρχούσε η ναυτική δύναμη των Ρωμαίων όπως πριν, ούτε θα έφταναν ποτέ οι Ρωμαίοι να φοβούνται όχι μόνο τα γειτονικά έθνη αλλά κι αυτά που είναι μακριά εγκατεστημένα σαν λίθο ταντάλειο, που κρέμεται από μια κλωστή πάνω από τα κεφάλια τους, και αναγκάζονται να καταβάλλουν σε όλους ετήσιο φόρο, όπως οι αρχαίοι Αθηναίοι και οι Βοιωτοί, που βρέθηκαν κάποτε στην ανάγκη να καταβάλουν ετήσιο δασμό στον Λύσανδρο και στον Δερκυλίδα και στους αρμοστές από τη Λακεδαιμονία.''
Ρωμαϊκή Ιστορία, Νικηφόρος Γρηγοράς, VI, 11,β΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου