Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Ιατρεία από των χελιδονίων.


British Library,Burney MS 97,Manuel Philes, De animalium proprietate,16ος αι. http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?index=3&ref=Burney_MS_97


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου