Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Σε εγκόλπιο του Μιχαήλ Αλουσιάνου που έχει μέρος της κάρας του αγίου Θεοδώρου Γαβρά.

ANITA BELCHEVA, ΤΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ, σελ.104, Μεταπτυχιακή εργασία, Θεσσαλονίκη 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου