Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

Σε εγκόλπιο που φοράει ο Κωνσταντίνος Μονομάχος

ANITA BELCHEVA, ΤΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ, σελ.106, Μεταπτυχιακή εργασία, Θεσσαλονίκη 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου