Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

Στην επίσημη εμφάνιση του αυτοκράτορα Μιχαήλ. 10ος αι.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ (1000- μετά το 1050μ.Χ.) ΣΤΙΧΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Εις την προέλευσιν του βασιλέως Μιχαήλ.

Όταν προέλθης των ανακτόρων,άναξ,
και την σεαυτού τη πόλει δείξης θέαν,
άπειρον έγχεις ηδονήν ταις καρδίαις
των σε βλεπόντων, καν βλέπωσι μακρόθεν'
όλος γαρ ει συ τερπνότης, όλος χάρις,
όλος γλυκασμός, και πέλας και μακρόθεν.

Στην επίσημη εμφάνιση του αυτοκράτορα Μιχαήλ.
Όταν εξέρχεσαι επίσημα από τα ανάκτορα, βασιλιά,
και φανερώνεις στην πόλη τη μορφή σου,
γεμίζεις με άπειρη ευχαρίστηση τις καρδιές
όσων σε βλέπουν και ας είναι μακριά σου'
γιατί είσαι γεμάτος τέρψη και χάρη
και γλυκύτητα και κοντά και από μακριά.

* Μιχαήλ Δ' ο Παφλαγών (βασιλεία 1034-1041)
+ Χριστόφορος Μυτιληναίος, πατρίκιος, πρωτοσπαθάριος και κριτής των θεμάτων του Αρμενιακού και της Παφλαγονίας.

Βυζαντινά Λογοτεχνήματα 1, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΣΤΙΧΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,μτφρ. Δήμητρα Ι. Μονιού, σελ. 96-97, εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου