Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

ΠΕΡΙ ΜΕΛΙΣΣΩΝ


Manuel Philès, Animalium proprietate, 1566. http://initiale.irht.cnrs.fr/codex/3456/10328ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΤΖΕΤΖΟΥ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΛΦΑ ΔΕ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ 
1110-1180 μ.Χ.
THEOPHILUS KIESSLINGIUS, LIPSIAE MDCCCXXVI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου