Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

ΠΕΡΙ ΓΕΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΝΩΝBritish Library,Burney MS 97,Manuel Philes, De animalium proprietate,16ος αι. http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?index=3&ref=Burney_MS_97ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΤΖΕΤΖΟΥ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΛΦΑ ΔΕ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ 
1110-1180 μ.Χ.
THEOPHILUS KIESSLINGIUS, LIPSIAE MDCCCXXVI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου