Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018

Το Άγιον Μανδήλιον στη Βασιλεύουσα ως αντίλυτρο της πολιορκίας της Εδέσσης. 944 μ.Χ.

''Εις την πολιορκία της Έδεσσας από δυνάμεις των Ρωμαίων, οι Εδεσσηνοί πιέσθηκαν από του αποκλεισμού τους τα κακά κι έστειλαν πρεσβευτές στον βασιλιά, ζητώντας αποχώρηση των πολιορκητών και δίνοντας υπόσχεση να στείλουν ως αντίλυτρο το άγιο αποτύπωμα της εικόνας του Χριστού.
Η πολιορκία λοιπόν ελύθηκε και έφεραν στη Βασιλεύουσα το θείο αποτύπωμα. Το υποδέχθηκε ο βασιλιάς συνοδευόμενο από λαμπρή τιμητική φρουρά του παρακοιμώμενου Θεοφάνους. Τότε ήταν που στον αέρα ηχούσε μια φωνή που έλεγε: Κωνσταντινούπολη, ανάκτησε τη δόξα χαρά σου, και συ Κωνσταντίνε Πορφυρογέννητε τη βασιλεία σου!''
Codex Græcus Matritensis Ioannis Skyllitzes

Χρονογραφία Ιωάννου Σκυλίτση, Ρωμανός Λακαπηνός.37, εκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ, μτφρ. Διονύσιος Ιω. Μούσουρας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου