Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Μάχη μέχρις εσχάτων εναντίον των Βουλγάρων!

Codex Græcus Matritensis Ioannis Skyllitzes
Η βασίλισσα Ζωή δεν υπέφερε πια τις συνεχείς επιδρομές του Συμεών. Με επιθυμία να ανακόψει την ορμή του έλαβε την απόφαση με τους συγκλητικούς πως είναι ανάγκη να κλείσει ειρήνη με τους Σαρακηνούς, ώστε ο στρατός ολόκληρος που βρίσκεται στην Ανατολή να μεταβεί στη Δύση και ενωμένα έτσι τα ανατολικά και δυτικά στρατεύματα να πολεμήσουν τους Βουλγάρους και να τους αφανίσουν μέχρι τέλους.


Ελήφθη  η απόφαση και στη Συρία εστάλη ο πατρίκιος Ιωάννης Ραδηνός και ο Μιχαήλ Τοξαράς και έκλεισαν με τους Σαρακηνούς ειρήνη. Και αφού απαλλάχθηκε η βασίλισσα από την έγνοια εκείνη, έδωσε διαταγή να μοιρασθούν κανονικά οι μισθοί των στρατευμάτων. Έπειτα παρέδωσε στον μάγιστρο Λέοντα τον Φωκά, που είχε το αξίωμα του δομέστικου των Σχολών, και του ανέθεσε να ξεκινήσει εναντίον των Βουλγάρων.

Και αφού όλα τα Θέματα και τάγματα μαζεύτηκαν κοντά στη Διάβαση- είναι αυτή μεγάλη πεδιάδα και κατάλληλη για την υποδοχή στρατού- εστάλθηκε ο πρωτοπαπάς των ανακτόρων με του Τιμίου Ξύλου τα τεμάχια και όλους τους προετοίμασε μετά τη θεία προσκύνηση να δώσουν όρκο πως ο καθένας και τη ζωή του ακόμα θα θυσιάσει για τον άλλον. Ορκίστηκαν και όλοι μαζί εξόρμησαν ενάντια στους Βουλγάρους.

Την αρχηγία του τάγματος των Εξκουβιτών είχε ο Ιωάννης Γράψων, άνδρας εμπειροπόλεμος και με ανδραγαθήματα σε μάχες. Την αρχηγία του Ικανάτου είχε ο Ολβιανός Μαρούλης άνδρας δοκιμασμένος. Ο Ρωμανός και ο Λέων, του Αργυρού παιδιά, και ο Βάρδας ο Φωκάς είχαν την αρχηγία των άλλων ταγμάτων. Μαζί τους ήταν και ο Μελίας ο μάγιστρος με Αρμενίους και πλείστοι άλλοι των θεμάτων στρατηγοί. Από κοντά και ο πατρίκιος Κωνσταντίνος Λίψ, τάχα σαν σύμβουλος του Λέοντος, του δομεστίκου των Σχολών.

Στις έξι του μηνός Αυγούστου, της πέμπτης Ινδικτίωνος (917), ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στους Ρωμαίους και στους Βουλγάρους, κοντά στο κάστρο του Αχελώου, και οι Βούλγαροι νικήθηκαν κι έγινε εις βάρος τους μεγάλο φονικό. 


Και επειδή ο δομέστικος έγινε μούσκεμα από τον πολύ ιδρώτα κι εζαλίσθηκε, κατέβηκε από το άλογο και εκεί κοντά σε μια πηγή στέγνωσε τον ιδρώτα του και δροσιζόταν στο νερό της. Το άλογο όμως έκοψε τα λουριά του και έτρεχε έτσι άσκοπα μέσα στο στρατόπεδο χωρίς τον αναβάτη. Μόλις το είδαν οι στρατιώτες, το εγνώρισαν, κι αφού υπέθεσαν πως ο δομέστικος έπεσε στη μάχη, πρώτα εφοβήθηκαν και ένοιωσαν στην ψυχή να καταβάλλονται και ύστερα σταμάτησαν να κυνηγούν τους αντιπάλους, ενώ και κάποιοι υποχώρησαν.

Από ψηλά τα έβλεπε αυτά ο Συμεών, - γιατί έτυχε να υποχωρεί συντεταγμένα- και τους Βουλγάρους έστειλε ενάντια στους Ρωμαίους. Και εκείνοι από πρωτύτερα έκπληκτοι και χαμένοι, όπως είπαμε, μόλις αντίκρυσαν τους Βουλγάρους να έρχονται επάνω τους αιφνίδια, όλοι μαζί ετράπηκαν σε μια φρικτή φυγή. Και αλληλοπατήθηκαν, ενώ άλλοι φονεύτηκαν από τους αντιπάλους. Ο Λέων όμως ο δομέστικος στη Μεσημβρία έφυγε και σώθηκε. Κι έπεσε πλήθος άφθονο στη μάχη, όχι μονάχα απλοί στρατιώτες αλλά και στρατηγοί και ταγματάρχες πάμπολλοι. Σφάχτηκε δε και ο Κωνσταντίνος Λίψ και ο αρχηγός των Εξκουβίτων, ο Ιωάννης μάγιστρος ο Γράψων.

Χρονογραφία Ιωάννου Σκυλίτση, Κωνσταντίνος υιός Λέοντος.8, εκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ, μτφρ. Διονύσιος Ιω. Μούσουρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου