Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

Η Βυζαντινή είναι για φροντίδα πολύτιμων πραγμάτων

''Λέγεται πως όποιος θέλει νεαρή σκλάβα για ικανοποίηση πρέπει να πάρει μια Βέρβερη, 
εάν τη θέλει να φροντίζει πολύτιμα πράγματα να πάρει μια Βυζαντινή
για τεκνοποίηση, μια
Περσίδα, 
για θηλασμό, μια Φράγκα,
 για σκληρή δουλειά, μια μαύρη, 
για πόλεμο και ενθάρρυνση, μια Τούρκα ή μια Σλάβα. ''

Ibn Butlan, ''Risala jami'a li funun nafi'a fi shira' al-raqiq'', Nawadir al-makhtu-tat. vol.4, Abd al-Salam Harun (Cairo, 1951)
Το Βυζάντιο όπως το είδαν οι Άραβες,σελ. 129, Νάντια Μαρία Έλ Σέιχ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου