Κυριακή, 14 Απριλίου 2019

Χρησμοί για τους Κομνηνούς

(271) ΑΛΛΟΣ.    

  Περὶ Μιχαῆλος τοῦ ψελλοῦ.   (n)
Ἀρχὴ κακῶν γε προσπεσεῖται τῇ χθονὶ, @1    (1)
ὅταν κατάρξῃ τῆς Βαβυλῶνος δράκων 
δύσγλωττος οὗτος καὶ φιλόχρυσος λίαν. 

(272) ΑΛΛΟΣ.    

  Περὶ Ἰωάννου Κομνηνοῦ.   (n)
Τόποις δ’ ἐν ὑγροῖς καὶ παρ’ ἐλπίδα πέσῃς.   (1)
Ὦ πῶς γενήσῃ βρῶμα δεινῶν κοράκων; 

NICOLAUS EPISCOPUS MICHAHELI SPATHARIO IMPERATORIS GRECORUM 865 μ.Χ.

89 .
Nicolaus Michaeli spathario epistolam ( supra n . 88) mittit , quam Michaeli imperatori reddat . Ipsum de sensu illius epistolae breviter certiorem facit et , ut eam receptam ,
sicut iusserit , ad imperatorem deferat , sub poena excommunicationis ei praecipit .
865 .
Cod . Casin . 220 p . 231 ( B) .
Edit . Bibliotheca Casinensis IV ( 1873) , Florilegium Casinense p . 358 . – Cf . J .- E . Reg . n . 2797 .

NICOLAUS EPISCOPUS MICHAHELI SPATHARIO IMPERATORIS GRECORUM  .
Scias iam , quia tu ad nos venire noluisti , misisse nos  epistolam per viros reverendos atque illustres , quam ad dilectum filium nostrum et excellentissimum Augustum Michahelem

Οδοιπορικό στην Ελλάδα του Μανουήλ Κομνηνού 1160 μ.Χ.

Benjamin of Tudela (1130 – 1173)


"Από εκεί είναι ένα ταξίδι μιας ημέρας στο Colo di Bari, η οποία είναι η μεγάλη πόλη που κατέστρεψε ο βασιλιάς Γουλιέλμος της Σικελίας. Ούτε οι Εβραίοι ούτε οι ντόπιοι δεν υπάρχουν σήμερα, ως συνέπεια της καταστροφής. Από εκεί είναι μια ημέρα και μισή στον Τάραντα, που είναι υπό την κυβέρνηση της Καλαβρίας, οι κάτοικοι των οποίων είναι Έλληνες. Είναι μια μεγάλη πόλη και περιέχει περίπου 300 Εβραίους, μερικοί από τους άνδρες της μάθησης, και οι επικεφαλής τους είναι οι R. Meir, R. Nathan και R. Israel. Από το Τάραντα είναι ένα ταξίδι μιας ημέρας στο Μπρίντιζι, το οποίο βρίσκεται στην ακτή της θάλασσας. | Περίπου δέκα Εβραίοι, οι οποίοι είναι βαφείς, κατοικούν εδώ. Είναι δύο ημέρες ( αρχή σελίδας 15 ) ταξίδι στο Οτράντο, το οποίο βρίσκεται στην ακτή της ελληνικής θάλασσας. Εδώ είναι περίπου 500 Εβραίοι, με επικεφαλής τους τους R. Menachem, R. Caleb, R. Meir και R. Mali. Από το Otranto είναι ένα ταξίδι δύο ημερών στην Κέρκυρα, όπου ζει μόνο ένας Εβραίος του ονόματος του R. Joseph και εδώ τελειώνει το βασίλειο της Σικελίας.

Από εκεί είναι δύο ημέρες ταξίδι στη γη της Άρτας, η οποία είναι η αρχή της επικράτειας του Μανουήλ, αυτοκράτορα των Ελλήνων.

Κυριακή, 7 Απριλίου 2019

Κάτοικοι και γεωγραφικά όρια της Μακεδονίας του 19ου αι.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΨΑΛΙΔΑ (1764-1829), Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ ΙΘ' ΑΙ.,ΥΠΟ Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ, ΗΠΕΡΙΤΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,6, 1931, σελ.55Χαρακτηρισμοί των λαών της Χερσονήσου του Αίμου. αρχές 19ου αι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΨΑΛΙΔΑ (1764-1829), Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ ΙΘ' ΑΙ.,ΥΠΟ Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ, ΗΠΕΡΙΤΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,6, 1931, σελ.44-46
Οι λαοί της Χερσονήσου του Αίμου, αρχές 19ου αι.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΨΑΛΙΔΑ (1764-1829), Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ ΙΘ' ΑΙ.,ΥΠΟ Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ, ΗΠΕΡΙΤΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,6, 1931, σελ.43-44Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

Οι Μοίραις (Άμφισσα)

918 Άμφισσα

Οι Μοίραις πάνε τη νύχτα προτού να χαράξη στοις βρύσαις και λούζονται και χτενίζουν τα χρυσά τους μαλλιά, που φτάνουν ως τα γόνατά τους. Γιαυτό όσοι πάνε την παραμονή της πρωτοχρονιάς τη

Οι γυναίκες του Μάρτη.

994 Αθήναι.

Ο Μάρτης έχει δύο γυναίκες, τη μιά πολύ όμορφη και φτωχή, την άλλη πολύ άσκημη και πολλή πλούσια. Ο Μάρτης κοιμάται στη μέση, και βάζει τη μιά γυναίκα του από τη μιά μερά και την άλλη

Η ανωτερότητά μας από τα άλλα έθνη σε γνώση και πλούτο! 968 μ.Χ.

53.[...]Εκείνα που απεναντίας είναι κωλυόμενα, που σημαίνει απαγορευμένα σε όλα τα άλλα έθνη εκτός από εμάς τους Ρωμαίους, να σας τα πάρουν πίσω και να σας αποζημιώσουν.

54.[...] Έτσι έκαναν και μου πήραν πέντε πολυτιμότατες πορφύρες.

Η προσβολή του imperatorem Grecorum! 968 μ.Χ.

47. Σαν να μην έφταναν οι μέχρι τότε συμφορές μου, την ημέρα της αναλήψεως της αγίας μητέρας του Θεού παρθένου Μαρία, έφτασαν, ως κακός οιωνός για μένα, πρέσβεις του Ιωάννη, αποστολικού δεσπότη και οικουμενικού πάπα, με επιστολές στις οποίες παρακαλούσαν τον Νικηφόρο αυτοκράτορα των Ελλήνων να γίνει συγγενής και να συνάψει σταθερή φιλία με τον προσφιλή πνευματικό του γιο Όθωνα, σεβαστό αυτοκράτορα των Ρωμαίων. 

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Η δύναμη του γένους των Ρωμαίων, 10ος αι.

Στην Τίμια Ζώνη
Η ζώνη της παρθένου (είναι) η δύναμη του γένους των Ρωμαίων.

Εἰς τὴν ἁγίαν ζώνην
Ζώνη Κόρης τὰ νεῦρα Ῥωμαίων γένους.

Ιωάννης Γεωμέτρης (935-1000 μ.Χ.), Ιαμβικά Ποιήματα. Κριτική έκδοση, μετάφραση και σχόλια: Μαρία Τωμαδάκη, σελ. 95
AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ –ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014

Επιτύμβια για τον κυρ Ιωάννη, τον αυτοκράτορα. 10ος αι.


Εδώ για χάρη μου στάσου, για λίγο, ξένε, και ρίχνοντας βλέμμα συμπονετικό στον τάφο, κλάψε για τα εγκόσμια, βλέποντας την τύχη μου και χύσε ένα ζεστό δάκρυ για μένα, τον νεκρό. Εγώ γεννήθηκα από την λεκάνη ενός ευγενούς πατέρα, βλαστός της ρίζας, κλωνάρι γεμάτο δύναμη, και ξεπέρασα κατά πολύ τους γονείς στην ανδρεία. Δεν ήμουν ακόμα έφηβος και άστραφτα με τα όπλα και τη γενναιοψυχία μου στο μέσο της βαρβαρικής γης·

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2019

Όταν η νύκτα είναι γαλήνια, τα άστρα είναι ακόμα πιο λαμπρά. 11ος αι.

''Αν κοιτάξεις προς τον γεμάτο αστέρια ουρανό,
θα έλεγες ότι είναι λιβάδι ή καταπράσινο γρασίδι
έδαφος στρωμένο με λαμπρές πέτρες
λίγα είναι σε σχέση με τα άστρα και τα ακόμη καλύτερα πράγματα της γης
...τον ουρανό ξάστερο,

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019

Το κεφάλι του βασιλιά κι ο αετός, θεσσαλικές παραδόσεις.

2 θεσσαλικά δημοτικά τραγούδια:

« Έγώ είμαι ο γερο-Έλυμπος, κοσμοξακουσμένος πώχω σαράντα δυό κορφές κι άμέτρητες βρυσούλες, κάθε κορφή καί φλάμπουρο κάθε κορφή καί κλέφτης. Καί στήν ψηλή του τήν κορφή, στον Αϊ Λιά στή Ράχη κουρνιάζει κι’ άνδρειεύεται άϊτός μέ δυό κεφάλια,

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Τα ήμερα ρωμαϊκά ήθη. 11ος αι.

''Αφού λοιπόν απέρριψαν τα όπλα ο ίδιος ο Τυράχ και όλοι οι άρχοντες και το υπόλοιπο πλήθος (των Πατζινακών), παραδόθηκαν. 
Και ο Κεγένης (εκχριστιανισμένος Πατζινάκης με το μέρος των Ρωμαίων) συνεβούλευε κι επέμενε πολύ να σφάξουν όλους από έφηβο και πάνω κι έλεγε μάλιστα και μια παροιμία που είναι βέβαια βάρβαρη, αλλά έχει νουν πολύν, πως πρέπει δηλαδή το φίδι να σκοτώνεις, όταν ακόμη είναι χειμώνας και δεν μπορεί την ουρά του να κινήσει, αν όμως από τον ήλιο ζεσταθεί, τότε και κόπους κι ενοχλήσεις θα μας φέρει.
Αυτό όμως δεν έμοιαζε καλό στους άρχοντες των Ρωμαίων, αλλά το έκριναν ως έργο βάρβαρο κι ανόσιο κι ανάξιο των ήμερων ρωμαϊκών ηθών
Σαν πιο συμφέρον έκριναν να τους σκορπίσουν μέσα στις έρημες της Βουλγαρίας πεδιάδες και άλλους αλλού να εγκαταστήσουν και να τους επιβάλουν φόρους. 
Γιατί δεν θα είναι ευκαταφρόνητος και ο δασμός που θα προέρχεται από αυτούς, και αν θα χρειαστεί στρατό ο βασιλιάς κατά των Τούρκων και άλλων ετερόφυλων εθνών, από αυτούς να έχει οπλίτες. Αφού λοιπόν ελέχθηκαν πολλά, νίκησε η γνώμη των Ρωμαίων.''

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΚΥΛΙΤΖΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ,17, σελ.503, εκδ. ΜΙΛΗΤΟΣ, μτφρ. Διονύσιος Ιω. Μούσουρας

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

Το παλούκωμα χιλιάδων Αφρικανών, 1035 μ.Χ.

''Στο έτος έξι χιλιάδες πεντακόσια σαραντατρία, της τρίτης ινδικτίωνος, τον Μάϊο μήνα (1035), Αφρικανοί και Σικελοί επέδραμαν ενάντια στις Κυκλάδες και στα παράλια του

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Η προφητεία που προκάλεσε φόβο στους Τούρκους το 1616.


''Ακολουθεί μια παλαιά προφητεία, σύμφωνα με την οποία η αυτοκρατορία θα κινδύνευε να πεθάνει όταν το σύμβολο του σταυρού θα επιπλέει στην Κωνσταντινούπολη, όλοι οι κάτοικοι, και ο ίδιος ο Σουλτάνος, έλαβαν σαν συναγερμό αυτήν την κατάσταση (ήτοι την επίσκεψη του Κζερνίν, πρεσβευτή του Γερμανού αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη με σημαία στην μία πλευρά απεικονίζει τον Χριστό πάνω στο σταυρό και στην άλλη τον αετό της Αυστρίας).''

On rappela alors une vieille prophetie, d'apres laquelle l'empire serait en danger de perir lorsque l'etendard de la croix flotterait a Constantinople, tous les habitans et le Sultan lui-meme prirent l'alarme e cette occasion.

Histoire de l'Empire ottoman: depuis son origine jusqu'à nos jours, Volume 8, σελ.227

De Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall

https://books.google.fr/books?id=4XXPAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_book_other_versions_r&cad=4#v=onepage&q&f=falseΕπιστολές ξεσηκωμού μεταξύ Ελλήνων και του δούκα του Νεβέρ, Carlo Gonzaga, απόγονο των Παλαιολόγων! 17ος αι.

Η επίσημη πράξη παράδοσης αυτοκρατορικών δικαιωμάτων στον βασιλιά της Γαλλίας! 1491

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

Οι κλίσεις του βασιλέως Λέοντος του Φιλοσόφου, 912 μ.Χ.

''Δεν απεβίωσε βέβαια ο βασιλιάς αμέσως. Έμεινε στο κρεβάτι και εσφάδαζε μέχρι τις 11 Μαϊου 912, τη μέρα δηλαδή που πέθανε , αφού παρέδωσε της βασιλείας τα σκήπτρα στον αδελφό του Αλέξανδρο.

 Και λένε πως σαν τον είδε να έρχεται στην τελευταία συνάντηση του είπε: < να την η μέρα η κακή μετά από μήνες δεκατρείς>.